[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายอมรเทพ สุพงษ์
  ตำแหน่ง  
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  เกษตรกรรม
  ชื่อ  นางนฤมล สิทธิพงษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110