[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
  ชื่อ  นางสาวอกนิษฐ์ รามศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นายอมรเทพ สุพงษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  เกษตรกรรม
  ชื่อ  นางอำไพ คำแสน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นายเกษม แก้วประทุมวัน
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  คษ.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา
  ชื่อ  นายวงศกร หมัดอะดัม
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นาง วัฒนา พุ่มพวง
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นายวุฒินันต์ ไชยภักดี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  วิชาเอก  -