[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2565


ชั้น
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

รวม
 
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
อนุบาลปีที่2 2 3 5
อนุบาลปีที่3 6 12 18
รวมอนุบาล 8 15 23
ประถมศึกษาปีที่1 8 18 26
ประถมศึกษาปีที่2 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่3 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่4 22 12 34
ประถมศึกษาปีที่5 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่6 7 12 19
รวมประถมศึกษา 81 82 163
มัธยมศึกษาปีที่1 16 8 24
มัธยมศึกษาปีที่2 15 14 29
มัธยมศึกษาปีที่3 11 9 20
รวมมัธยมศึกษา 42 31 73
รวมนักเรียนทั้งหมด 131 128 259