[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร - 1 1
ครูผู้ช่วย 1 - 1
ครู  1 1 2
ครูชำนาญการ - 4 4
ครูชำนาญการพิเศษ 1 6 7
พนักงานของรัฐ - - -
ลูกจ้างชั่วคราว - 1 1
นักการภารโรง 1 - 1
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน      
รวม 4 13 17