[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.

1

นายทัศน์  ศรีมณี

ครูใหญ่

2484-2490

2

นายพยอม  ภาชนะศิริ

ครูใหญ่

2490-2505

3

นายจิต  กาญจนรัตน์

ครูใหญ่

2505-2524

4

นายธนา  นนทพุทธ

ครูใหญ่

2524-2527

 

 

อาจารย์ใหญ่

2527-2538

 

 

ผู้อำนวยการ

2538-2540

5

นายอรุณ  สุกใจ

ผู้อำนวยการ

2540-2542

6

นายเขต  ไชยแก้ว

ผู้อำนวยการ

2542-2549

7

นายตรีทศ  อรัญเขต

ผู้อำนวยการ

2549-2556

8

นายมนัส  แก้วชนะ

ผู้อำนวยการ

2556-2562

9

นางปัณฑินา  ชตารัตน์

ผู้อำนวยการ

2562-ปัจจุบัน