[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รางวัลชมเชย การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สพป.สงขลา เขต ๒ : ๘ กันยายน ๒๕๖๓
   เจ้าของผลงาน นายเวชสิทธิ์ จันทนา
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ป.๔-๖) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
   เจ้าของผลงาน ๑.เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยบุญ ๒.เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยอดมุณี ๓.เด็กหญิงธีรกานต์ อินทนิล
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ สพป.สงขลา ๒
   เจ้าของผลงาน ๑.เด็กชายเวชสิทธิ์ จันทนา ๒.เด็กหญิงธนินันท์ รักษาชน ๓.เด็กหญิงศศิธร จังอินทร์
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ป.๔-๖) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ
   เจ้าของผลงาน ๑.เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยบุญ ๒.เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยอดมุณี ๓.เด็กหญิงธีรกานต์ อินทนิล
   ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ม.๑-๓) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ
   เจ้าของผลงาน ๑.เด็กชายเวชสิทธิ์ จันทนา ๒.เด็กหญิงธนินันท์ รักษาชน ๓.เด็กหญิงศศิธร จังอินทร์
   ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110