[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  แฟ้มข่าวโรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา
11
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 8 ก.ย. 2563 : 10:23 : ภาพข่าวโดย กานต์พิชชา จันทโชติ : เข้าชม [ 241 ]
9
การอบรม โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 3 ก.ย. 2563 : 15:16 : ภาพข่าวโดย กานต์พิชชา จันทโชติ : เข้าชม [ 268 ]
8
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ปีที่ 2”
 3 ก.ย. 2563 : 15:11 : ภาพข่าวโดย กานต์พิชชา จันทโชติ : เข้าชม [ 196 ]
6
การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๕
 3 ก.ย. 2563 : 09:51 : ภาพข่าวโดย กานต์พิชชา จันทโชติ : เข้าชม [ 287 ]
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110