[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 2565
ผลงานครูและนักเรียน

นายเลิศ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 9
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
17 คน
สถิติปีนี้
658 คน
สถิติทั้งหมด
1734 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอ.....อ่านต่อ
   ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความพร้อ.....อ่านต่อ
   ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ.....อ่านต่อ
   การอบรมเชิงปฏิบั5ติการโครงการพัฒนา.....อ่านต่อ
   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรีย.....อ่านต่อ
   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความพร้อมสู้ความก้าวหน้า วิชาชีพตามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐ.....อ่านต่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ).....อ่านต่อ
เชิญร่วมทอดผ้าป่า "สร้างวัด" ในวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สำนักสงฆ์ศรีวิชัยแก้วจักรพรร.....อ่านต่อ
การมารับใบงาน สมุด หนังสือ และค่าอาหารกลางวัน).....อ่านต่อ
การแจ้งวันหยุดเรียน ).....อ่านต่อ
แจ้งการเลื่อนเป็ดเรียน แบบ on-site).....อ่านต่อ
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด

สารสนเทศการย้ายนักเรียน
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประกวดการซื้อวัสดุการศึกษา-โควิด วิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดการจ้างถ่ายเอกสารสื่อใบงาน วิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดการซื้อคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดการซื้อโน้ตบุ๊ก วิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล