[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ   นางนนทกร โอภาส
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180