[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ   นายพินิจ หลงตรี
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  คอมพิวเตอร์
  ชื่อ   นางสาวสุธาสินี สุวรรณมณี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180