[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางกัญญาภัค เต็มราม
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ   นางสาวกาญจนา อาหลี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180