[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นางกัญญภัทร ประจวบสุข
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180