[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางภาวนา เกิดแสงสุริยงค์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ   นางสาวสิงควรรณ ขุนเพชร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  ประถมศึกษา
  ชื่อ   นางสาวพรรณจินตภา ดำมาก
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180