[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ   นางสาวบุปผา บริเพ็ชร
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ   นางสวาท อินทจันทร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  การแนะแนว

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180