[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ   นางสาวอรอนงค์ หลงอะหลี
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ภาษาไทย
วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสาววิลัยพร ขุนนะ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ   นางสาวถิรดา พันธ์ทอง
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180