[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายกฤตภาส บุญศาสตร์
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180