[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ  นางกัญญภัทร ประจวบสุข
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ   นางบุศราวดี หนูเสือ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก   วิทยาศาสตร์

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ   นางสาวบุปผา บริเพ็ชร
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ   นางสาวถิรดา พันธ์ทอง
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย