[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ชื่อ   นางนนทกร โอภาส
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ชื่อ  นางสาวชุติมา เต่าหิม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก   ชีววิทยา
  ชื่อ  นางสาวกาญจนา อาหลี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ