[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 1 1 2
ครูผู้ช่วย - - -
ครู - 5 5
ครูชำนาญการ 1 6 7
ครูชำนาญการพิเศษ - 6 6
พนักงานของรัฐ - 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว - 1 1
นักการภารโรง 1 - 1
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม 3 19 22