[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

 

ข้อมูลผู้บริหาร


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)     นางสาวกนกวรรณ  เขียวนุ้ย

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Kanokwan kheawnuy

วัน-เดือน-ปีเกิด            24 มีนาคม 2523    อายุ 42 ปี

โทรศัพท์มือถือ             085-668-6293

E-mail                     nong-anna@hotmail.com

ภูมิลำเนา                   อยู่บ้านเลขที่ 92/1 ถ.วีระโสภณ2 ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จสงขลา 90180

ข้อมูลการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)           วิชาเอก การบริหารการศึกษา

วุฒิลูกเสือ A.T.C

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

วุฒิ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)                วิชาเอก ภาษาไทย

วิชาโท ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว

วุฒิลูกเสือ A.T.C

ข้อมูลการทำงาน

บรรจุรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2547

ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ณ โรงเรียนบ้านกรือซอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)     นายลิขิต  สนิ

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Likit  Sani

วัน-เดือน-ปีเกิด            10 มิถุนายน 2521    อายุ 44 ปี

โทรศัพท์มือถือ             087-2742277

E-mail                     sanilikit1978@gmail.com

ภูมิลำเนา                   อยู่บ้านเลขที่ 358 ถ.พัฒนาชุมชน ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

ข้อมูลการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)           วิชาเอก การบริหารการศึกษา

วุฒิลูกเสือ A.T.C

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วุฒิ  ศษ.บ.                 วิชาเอก พลศึกษา

วิชาโท สุขศึกษา

วุฒิลูกเสือ A.T.C

ข้อมูลการทำงาน

บรรจุรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเยาะ อ.ธารโต จ.ยะลา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3