[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

                                                ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

                       อนุบาลปีที่ 2

               1

 

12

 

10

 

22

 

 

 

                 อนุบาลปีที่ 3

 

            1

 

16

 

18

 

34

 

 

 

       รวม             ก่อนประถมศึกษา

              2

 

28

 

28

 

56

 

 

 

                 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

               1

 

18

 

18

 

36

 

 

 

                 ประถมศึกษาปีที่ 2

               2

 

30

 

18

 

48

 

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 3

               2

 

28

 

21

 

49

 

 

 

                    ประถมศึกษาปีที่ 4

               2

 

24

 

26

 

50

 

 

 

                   ประถมศึกษาปีที่ 5

               2

 

22

 

25

 

27

 

 

 

                   ประถมศึกษาปีที่ 6

               2

 

31

 

21

 

52

 

 

 

                   รวมประถมศึกษา

 

             11

 

153

 

129

 

282

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

 

13

 

 

181

 

157

 

338

 

 

 

                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566