[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

                                                ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

ชั้นเรีย

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

                       อนุบาลปีที่ 2

               1

11

17

28

 

 

                 อนุบาลปีที่ 3

             2

18

15

33

 

 

       รวม             ก่อนประถมศึกษา

               3

29

32

61

 

 

                 ประถมศึกษาปีที่ 1

               2

30

16

46

 

 

                 ประถมศึกษาปีที่ 2

               2

31

24

55

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 3

               2

21

29

50

 

 

                    ประถมศึกษาปีที่ 4

               2

22

24

46

 

 

                   ประถมศึกษาปีที่ 5

               2

32

20

52

 

 

                   ประถมศึกษาปีที่ 6

               2

23

35

58

 

 

                   รวมประถมศึกษา

             12

156

166

322

 

 

 

รวมทั้งหมด

 

15

 

188

188

386

 

 

                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564