[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
   เจ้าของผลงาน เด็กชายจิรณัฐ ศักดิเศรษฐ์
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ วันแม่แห่งชาติ
   เจ้าของผลงาน เด็กชายชยุต สมพงศ์
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดระบายสีภาพ วันแม่แห่งชาติ 2565
   เจ้าของผลงาน ดู.ญ.สุภิญญา ขุนเจริญ ป.6/1
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   รางวัล ชมเชย แข่งขันภาพระบายสี วันสุนทรภู่
   เจ้าของผลงาน ด.ญ.เกวลิน รักนุ้ย ป.6/1
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพ
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงพุทธปรางคณา มุงเมือง ป.6/2
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
    รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงพุทธปรางคณา มุงเมือง ป.6/2
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันระบายสี
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงพุทธปรางคณา มุงเมือง ป.6/2
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงพุทธปรางคณา มุงเมือง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   แข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเด็จ
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   สอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงสุภิชญา ศรีธรรมา
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> << 1 2 3 >>