[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ผลงานครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

   รางวัลการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้านการจัดการเรียนรู้
   เจ้าของผลงาน นางสาวพรรณจินตภา ดำมาก ตำแหน่งครู
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   ดูรายละเอียด
   รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
   เจ้าของผลงาน นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   ดูรายละเอียด
   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563-2567
   เจ้าของผลงาน นางสาววิลัยพร ขุนนะ
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

   ดูรายละเอียด
   รางวัล/เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นผู้พัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นของ
   เจ้าของผลงาน นางสาวสุกัญญา หลีหีม ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   ดูรายละเอียด
   รางวัล/เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นผู้พัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นของ
   เจ้าของผลงาน นางสาวบุปผา บริเพ็ชร
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

   ดูรายละเอียด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 -> << 1 2 3 4 >>