[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอรอรุณีย์ ฟูพงศ์เกียรติ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180