[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางปริณดา จันทขวัญ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180