[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

       โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย เปิดสอนครั้งแรกชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลควนรู เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๔๘๒  โดยมี นายชื่น  โอปรัสดัม  กรรมการอำเภอเป็นผู้ดำเนินการเปิด มีอาจารย์สีแก้ว กุลคุณโณ  เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่เป็นผู้อุปการะ นายลั่น  สุวรรณรัตน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านโหล๊ะยาว  โรงเรียนบ้านโคกค่าย และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายตามลำดับปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180