[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอรุณวดี อุ่นชู
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110