[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         โรงเรียนบ้านยางงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  โทร. 074-328942  อีเมลล์ banyangngam02@gmail.com                                                                       เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 14 ไร่ - ตารางวา  เขตพื้นที่บริการคือ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง       ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2505  โดยสร้างในที่ดิบริจาคของนายจันทร์  บุสโร  เนื้อที่ 10 ไร่  และนายเชือน  บุสโร เนื้อที่ 4 ไร่ รวม 14 ไร่

        


โรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110