[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวรมย์ชลี วัฒนคีรี
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  นาฏยรังสรรค์

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110