[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110