[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม  2483  โดยกำนันพรมทอง  ทองหอม  กำนันตำบลทุ่งใหญ่ (พรุเตาะ)  เป็นหัวหน้าชักชวนผู้ใหญ่บ้าน  ราษฎร  ช่วยกันสละเงินจำนวน 30 บาท  สร้างเป็นอาคารชั่วคราว  ขนาด 7.50 x 16.00 เมตร  มีมุขกลาง  นักเรียนนั่งเรียนบนพื้นดิน  หลังคามุงด้วยสิเหรง  สร้างขึ้นในที่ดินของผู้ใหญ่บ้านสีทอง  โตยบุตร  มีนายปาน  อัมโร  เป็นครูใหญ่คนแรก  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งรวมอายุ 80 ปี          มีผู้บริหารสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  ทั้งสิ้น 13 คน  ในปีการศึกษา 2563     มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน   ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูประจำปฏิบัติการสอน จำนวน 6 คน  พนักงานบริการตำแหน่งช่างไฟฟ้า 4  จำนวน 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 12 คน