[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 1 - 1
ครูผู้ช่วย - 1 1
ครู - - -
ครูชำนาญการ - 1 1
ครูชำนาญการพิเศษ -  3 3
พนักงานของรัฐ - 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว - - -
นักการภารโรง - 1 1
ครูอัตราจ้าง - 3 3
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม 1 10 11