[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ทำเนียบผู้บริหาร 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 1  นายปาน  อัมโร ครูใหญ่ พ.ศ. 2483 – 2494
 2  นายพิชิต  สุวรรณพาณิชย์  ครูใหญ่ พ.ศ. 2494 -2497
 3  นายเอื้อน  พลนิล  ครูใหญ่ พ.ศ. 2497 – 2509
4 นายถวิล  สุวรรณสิงห์  ครูใหญ่ พ.ศ. 2509 – 2526
5  นายซิ้ว  อ่อนทอง  ครูใหญ่ พ.ศ. 2526 – 2530
6 นายศิลปะชัย  ผลกล้า  ครูใหญ่ พ.ศ. 2530 – 2533
7 นายหวันลาริ  เห็นชอบ  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2533 – 2537
8  นายนริศ  มหารงค์  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2537 – 2542
9 นายเจริญ  ศรีจริต  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2542 – 2543
10 นายปฏิวัติ  บุญรัตน์  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2543 – 2545
11 นายสมมิต  จันทร์หนู  อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2545 – 2547
12 นางวิภารัตน์  พิบูลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 – 2556
13 นายทวีศักดิ์  ปรีชาติวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน