[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

   นักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด ครื่องเคียง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง
   เจ้าของผลงาน น.ส.สาวินี ราชเรืองศรี
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   นักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน
   เจ้าของผลงาน นางสิริลักษณ์ ถาวรชัย
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   นักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน
   เจ้าของผลงาน น.ส.สาวินี ราชเรืองศรี
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   รางวัลชมเชย อันดับที่ 3 โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 โดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ระดับจังหวัด
   เจ้าของผลงาน 1. เด็กหญิงอนันตา เส็นธนู 2. เด็กหญิงไอริสา ตันสกุล
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   "รางวัลเหรียญทอง" กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 "สพป.สข.2 เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานศิลปหัตถกรรม นำนักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
   เจ้าของผลงาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ดอกดวง 2. เด็กหญิงรมิตา ปานทอง
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   "รางวัลเหรียญทอง" กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ป. 1 - ป. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 "สพป.สข.2 เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานศิลปหัตถกรรม นำนักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
   เจ้าของผลงาน 1. เด็กชายจีรวัฒน์ ทะสะระ 2. เด็กหญิงไอริณ เบ็ญหมัด
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   "รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2" กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 "สพป.สข.2 เป็นเลิศทางวิช
   เจ้าของผลงาน 1.เด็กชายเอกพงษ์ บุญฉลาด 2. เด็กหญิงอรอนงค์ โมกขจันทร์
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   "รางวัลเหรียญทอง" กิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 "สพป.สข.2 เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานศิลปหัตถกรรม นำนักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
   เจ้าของผลงาน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์ กาญจนวรรณ 2. เด็กชายเสกสรร ดอกดวง 3. เด็กชายวีรพงษ์ คงกลับ
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   "รางวัลเหรียญเงิน" กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป. 1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 "สพป.สข.2 เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานศิลปหัตถกรรม นำนักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
   เจ้าของผลงาน ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
   "รางวัลเหรียญเงิน" กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 "สพป.สข.2 เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานศิลปหัตถกรรม นำนักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
   เจ้าของผลงาน 1.เด็กหญิงกัญยรัตน์ สุนะการ 2.เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณเรืองศรี
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> << 1 2 >>