[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

   ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
   เจ้าของผลงาน นางณัฐณิช ศิริรัตน์
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
   เจ้าของผลงาน นางเพ็ญศรี โสเจยยะ
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
   เจ้าของผลงาน นางสาวอรษา เตชะพันธุ์
   ข้อมูล ณ เสาร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้ัองพระยุคลบาท
   เจ้าของผลงาน นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์
   ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

   ดูรายละเอียด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>