[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางกรกนก. สมนาค
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศบ.
วิชาเอก  ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110