[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางเพลินพิศ ลิ่มวรกุล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศบ.
  วิชาเอก  สังคม

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110