[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางสาวสุนี โสพิกุล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  คบ.
วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110