[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอรวรรณ สีลาย
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา   คบ.
  วิชาเอก  ศึกษาพิเศษ
  ชื่อ  นางภัทรมน ชะโณวรรณะ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110