[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านใต้

   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ Active Learning
   เจ้าของผลงาน นางศศิธร ยันตรกิจ
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   ตู้ปลาจากขวดพลาสติก
   เจ้าของผลงาน นายยุทนา หมัดหมัน
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   สื่อพาเพลิน
   เจ้าของผลงาน นางสุภาพร หอมจันทร์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   การวาดภาพเเสดงน้ำหนักของสี
   เจ้าของผลงาน นางสาวรอบีอะ บิล่าเต๊ะ
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

โรงเรียนบ้านใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110