[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
คำขวัญ “วิชาการก้าวหน้า ร่มรื่นสะอาดตา การกีฬาก้าวไกล ใส่ใจทักทาย” ปรัชญา รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา
ผลงานครูและนักเรียน

นายธนา ทองคโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 19
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์


ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
17 คน
สถิติปีนี้
1241 คน
สถิติทั้งหมด
2767 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกา ๒๕.....อ่านต่อ
   ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริ.....อ่านต่อ
   กิจกรรมเนื่องในสุนทรภู่ และวันภาษา.....อ่านต่อ
   กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้.....อ่านต่อ
   การจัดวัดผลการเขียนและอ่าน ครั้งที.....อ่านต่อ
   กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดการวาดภาพระบายสีเทศกาลต่างๆ ในประเทศไทย).....อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านใต้ ส่งมอบความห่วงใย สู่พี่น้องชาวคูเต่า).....อ่านต่อ
รับเงินเยียวยา COVID-19 และเอกสารประกอบการเรียน).....อ่านต่อ
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (สมศ.)).....อ่านต่อ
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
มอบเงินบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน).....อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ).....อ่านต่อ
ทดสอบ).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/29.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล