[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลงานครูและนักเรียน

นางวิภารัตน์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 26
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
240 คน
สถิติปีนี้
240 คน
สถิติทั้งหมด
1660 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   บริษัท พาแนล พลัส จำกัด ร่วมปรึกษาหา.....อ่านต่อ
   มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางก.....อ่านต่อ
   การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (on site) ภาคเรีย.....อ่านต่อ
   ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ.....อ่านต่อ
   มอบทุนการศึกษา "กองทุนลูกหนุมารเจ้.....อ่านต่อ
   จัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมน.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564).....อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน ปีการการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาให้กับผู้ปกครองนักเรียนในอัตรา 2000 บาท ต่อนักเรียน 1 ค.....อ่านต่อ
ขอแจ้งกำหนดการให้ปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564).....อ่านต่อ
การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564).....อ่านต่อ
ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019).....อ่านต่อ
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
ใบประกาศรับรอง Thai Stop Covid.....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ ต้านแผ่นดินไหว.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล