[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยคุณภาพเชิงระบบ
   โรงเรียนบ้านไร่ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรและการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู และแก้ปัญหาครูไม่ตรงสาขาวิชาเอก อีกทั้ง ให้สามารถนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันยุค ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญ ที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริมที่จะให้ทุกคนเข้าถึงสื่อต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ ร่วมแบ่งปันความรู้ โรงเรียนบ้านไร่ จึงได้นำ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยคุณภาพเชิงระบบ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ สนใจ ใคร่รู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ มาใช้ในโรงเรียน
    18 ก.ย. 2563 : 11:55 : ภาพข่าวโดย วิภารัตน์ พิบูลย์