[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    วันที 16 กันยายน 2563 เทศบาลบ้าานไร่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันแก้ไขเหตุอัคคีภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนบ้านไร่ นักเรียนและบุคลากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถฝึกปฏิบัติ และนำไปได้จริงในชีวิตประจำวัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น ลดการสูญเสียได้ ซึ่งนับได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณเทศบาลบ้านไร่ที่เห็นความสำคัญ
    18 ก.ย. 2563 : 10:42 : ภาพข่าวโดย วิภารัตน์ พิบูลย์