[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางอัมพร ทองยอด
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวอาริยา คงเพชร
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  กศบ.ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110