[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางกัลยา แสงทอง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางสาวภาวิณี อัมโร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
  ชื่อ  นางสาวอ้อย ชูหมุน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์บัณฑิต

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110