[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายอรรถพล นกแอนหมาน
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปวส
  วิชาเอก  การตลาด

โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180