[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสมใจ พันนังศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี
  วิชาเอก  จิตวิทยา
  ชื่อ  นางดารียา ละเบ็ญหรูน
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี
  วิชาเอก  อิสลามศึกษา

โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180