[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางศิริพร พาหุมันโต
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ป.บัณฑิต
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180