[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร - 1 1
ครูผู้ช่วย - - -
ครู - - -
ครูชำนาญการ - 4 4
ครูชำนาญการพิเศษ - 7 7
พนักงานของรัฐ - - -
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
ลูกจ้างประจำ 1 - -
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม 2 15 17

 


โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180